تماس با ما

قسمتهای ضروری*

سایر اطلاعات

سایر اطلاعات:

آدرس: تهران , انتهای بلوار آفریقا ( جردن ) , گلستان , گیتی , خیابان مشیری , پلاک 10 

تلفن: 24 - 22653521

www.iranianmedsina.com
ایمیل: commercial@iranianmedsina.com